Hoşgeldiniz

 

 

 

sempozyum

 

poster_bildiriler

 


Tüm Poster Bildiriler Ekoloji 2013 Sempozyumu süresince (2 - 3 Mayıs 2013) izlenmeye açık olacak biçimde panolarda asılı kalacaktır.


TÜBİTAK “ Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı “ kapsamında ‘’Ekoloji 2013 Sempozyumu”nu destekleme kararı almıştır.


 

ÖZET KİTABI

 

 


onemli

 


onemli

 


Yaşamın devam edebilmesi için birbirleriyle etkileşim içinde olan bağıntılı tüm parçaların oluşturduğu bütüne Ekosistem denir. Bu sistem içerisinde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşan yaşama birliği ne yazıkki bu sistemin bir parçası ve türler içerisinde en gelişmişi olan insan tarafından tahrip edilmektedir. Kendine daha iyi bir yaşam sağlamak bahanesi ile dünyanın tüm kaynaklarını tüketmeye çalışan insan nihayet bu dünyada yaşayabilmek için verdiği zararı durdurma çabasına girme yolunda küçük de olsa adımlar atmaya başlamış ve doğadaki canlıların birbiri ile olan ilişkilerini inceleyen EKOLOJİ bilimi son yıllarda popüler hale gelmiştir. Genellikle Yaşam Bilimleri ile ilgili alanlardaki bilim insanlarının rağbet gösterdiği EKOLOJİ artık sosyal bilimlerde de gözde araştırma konuları arasında yerini almaya başlamıştır. Dünyamızı daha yaşanılabilir hale getirmek, bozulan dengenin tamir edilebilmesi için alınması gerekli önlemleri tartışmak ve yol haritaları belirlemek için bu alanda çalışan tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan ve daha önceki yıllarda
  • Aksaray Üniversitesi (Ekoloji 2010),
  • Düzce Üniversitesi(Ekoloji 2011)
  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Ekoloji 2012)

tarafından düzenlenen EKOLOJI sempozyumları serisinin dördüncüsü “EKOLOJİ 2013” 2-4 Mayıs 2013 tarihinde Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından Üniversite Merkez Kampüsü’nde düzenlenecektir.